Soutěžní řád ČSL

logo_czechČeská slowpitchová liga pomalu vstupuje do svojí sedmé sezóny. Každý rok se snažíme soutěž vylepšit. Letos dochází k úpravě několika pravidel.

Dokument Soutěžní řád nahradí dokumenty Pravidla turnaje a Pravidla ligy.

Chceme ČSL bezpečnější a atraktivnější.

Bezpečnost
Po loňské tragické události v Kanadě, kdy po zasažení míčkem do hlavy zemřel Chris Godfrey, zavádíme povinnost nosit helmy pro pálkaře, běžce, připravujícího se pálkaře. Dále také pro kouče mladší 18 let. Hráči ve věku 15 let a mladší také musí povinně používat ochranné mřížky na helmy.

(Young dad dies in B.C. after being hit in the head during slo-pitch game)

Pálky – musí mít aktuální logo ISF a/nebo ASA 2000 Certification Mart, ASA 2004 Certification Makr nebo ASA 2013 Certification Mark (Slow Pitch, Men’s Adult Fast Pitch, Junior Olympic Boy’s Fast Pitch and Men’s Modified only) viz. níže. Starší hliníkové pálky jsou v roce 2018 povoleny (konzultujte s komisařem turnaje). Od sezóny 2019 budou povoleny pálky dle regulí ESF pro slowpitch, včetně seznamu zakázaných pálek.

palky_certifikace_2018

Atraktivita
Chceme prezentovat slowpitch jako atraktivní sport s cílem přivést do ČSL partnery a sponzory, kteří nám v budoucnu umožní najmout „profesionální“ rozhodčí a zbavit týmy povinnosti pískat zápasy. K dobré prezentaci ČSL je třeba dobře vypadající sportovce a rozhodčí na hřišti, na fotkách a videích. Pro 2018 upřesňujeme a připomínáme pravidla ohledně ústrojové kázně.

Dresy – stejná trička s číslem na zádech zastrčená v kalhotách/kraťasech
Čepice – není povinná, povoleny jsou pouze kšiltovky nebo štítky (pouze ženy).

Rozhodčí – rozhodcovská košile nebo tričko, sportovní boty (tenisky, kopačky, spikes), jednobarevné kalhoty/kraťasy, pokud má čepici, pak pouze kšiltovku

Věříme, že k atraktivitě soutěže mohou pomoci i pálkařské statistiky. V roce 2018 budeme evidovat pouze HR za plot, které zaznamená hlavní rozhodčí do line upu. Dále připravujeme aplikaci pro dobrovolné zadávání vlastních statistik do ligové databáze.

ČSL zakoupí 2 rozhodcovské sady (pytlíky na míče, smetáček, počítadlo), dále máme v plánu pořídit erární rozhodcovské košile.

Chceme pro týmy zajistit sešity s liny upy, které jsou již v soutěži povinné.

Na hřištích bude výsledková tabule (stačí skóre).

Rekapitulace

Jsem hráč – mám dres zastrčený v kalhotách, mám kšiltovku nebo nic, na pálku chodím v helmě, na pálce je certifikační logo

Jsem kouč – dám line up rozhodčímu a soupeři

Jsem rozhodčí – vypadám jako rozhodčí, dbám dodržování pravidel, zapisuji HR, po utkání dám line up na předem určené místo

Jsem pořadatel – zajistil jsem byť jen mechanickou tabuli na všechna hřiště

Věřím, že to zvládneme.

Za Českou slowpitchovou ligu

wayne
Tomáš Rambousek

Soutežní řád

13.3.2018

Hřiště

Vnitřní pole

 • vzdálenost nadhazovací mety (čáry) 15,24 m
 • metová vzdálenost 19,81 m

Vnější pole

 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti min. 83,82 m je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • pokud je HR plot vysoký min. 2 m ve vzdálenosti min 78 m, je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti 76,2 m (fastpitch muži), je počet HR jednoho týmu omezen na 2 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • okud je HR plot (čára) ve vzdálenosti menší než 76,2 m (fastpitch muži), je každý odpal za plot považovám za dvojmetový

Pořadatel

 • pořadatel je povinen na slowpitch.eu uvést kontakní osobu, adresu hřiště, počet hřišť, možnosti ubytování a způsob nasazování rozhodčích
 • rozhodčí buď zajistí pořadatel nebo si týmy pískají navzájem
 • pořadatel na vlastní náklady zajistí míče: 12″ pro muže, 11″ pro ženy (typ a specifikace viz. Míče)
 • pořadatel zajistí výsledkovou tabuli (stačí skóre utkání)
 • pořadatel doporučí alespoň dva tipy na ubytování, vítaná je zejména tělocvična, pořadateli doporučujeme, aby u hřiště zajistil také místa na přenocování ve stanech
 • vítaným, leč nepovinným doplňkem je též hudební aparatura na hřišti
 • pořadatel zajistí poháry pro první tři týmy
 • pořadateli náleží odměna až 1000 Kč/tým
 • pořadatel uhradí České slowpitchové lize poplatek 1000 Kč
 • Česká slowpitchová liga, z.s. uhradí pořadateli odměnu poníženou o poplatek ČSL na základě faktury, platba se realizuje bankovním převodem

Tým

Startovné

 • pokud pořadatel zajistí vlastní rozhodčí, může být startovné nejvýše 1600 Kč
 • pokud budou rozhodčí nominováni z jednotlivých týmů, může být startovné nejvýše 1100 Kč

Přihlášení na turnaj
Přihlášky posílejte vedoucímu soutěže prostřednictvím kontaktního formuláře. Nejzazší termín pro přihlášení je 10 dní před začátkem turnaje. Každý tým stvrzuje svoji přihlášku zaplacením startovného na účet České slowpitchové ligy nejpozději 10 dní před začátkem turnaje. Tým s nezaplaceným startovným se považuje za nepřihlášený.

Odhlášení z turnaje
10 a více dní před začátkem – startovné se vrací v plné výši
5 – 9 dní před začátkem turnaje – ze startovného se vrací 500 Kč
0 – 4 dny před začátkem turnaje – startovné se nevrací

Jak na platbu
Fio banka
číslo účtu: 2700920253 / 2010
IBAN: CZ1220100000002700920253
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Hra

 • Hraje se podle platných slowpitchvých pravidel stejně jako na MČR. Minimální délka utkání je 5 směn nebo 45 minut. Doporučená délka utkání je 7 směn nebo 60 minut + dohrávka.
 • Minimální počet účastníků je 1. V takovém případě se pochopitlně nehraje a zúčastněný tým bere 3 body.
 • V případě účasti dvou týmů se hraje v jednom dni série na dvě vítězná utkání. Vítěz bere 5 bodů, druhý si připíše 3 body.
 • Při účasti tří a více týmů platí následující: Minimální počet utkání na jeden tým je 4.

Systém turnaje určuje vedoucí soutěže.

Soupiska
Týmy před svým prvním zápasem odevzdají pořadateli soupisku, na kterou mohou v průběhu turnaje doplňovat libovolný počet „volných“ hráčů. Hráč na soupisce, již nemůže nastoupit za jiný tým v turnaji. Výjimka: pokud hráč ještě nehrál, potom je možné jej ze soupisky vyškrtnout a napsat na soupisku jiného týmu.

Minimální počet hráčů je 8. Na pálce jsou místo chybějících hráčů auty. Ve vnitřním poli platí coed pravidla. Pokud má tým méně než 8 hráčů, je utkání skrečováno ve prospěch soupeře.
poznámka: Utkání se může po doplnění chybějících hráčů odehrát jako přátelské, skreč platí.

Time
Pokud si tým vezme time či poradu v útoku nebo v obraně, rozhodčí (časomíra) přidá za každé takové přerušení hry jednu minutu nebo zastaví časomíru, pokud to technické možnosti umožňují. Čas se nastavuje i v případě přerušení hry pro zranění či z jiných důvodů. Toto je plně v kompetenci rozhodčího.

Helmy jsou povinné pro pálkaře, běžce, připravujícího se pálkaře a také pro kauče mladší 18 let.
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).

Pálky – musí mít aktuální logo ISF a/nebo ASA 2000 Certification Mart, ASA 2004 Certification Makr nebo ASA 2013 Certification Mark (Slow Pitch, Men’s Adult Fast Pitch, Junior Olympic Boy’s Fast Pitch and Men’s Modified only) viz. níže. Od sezóny 2019 budou povoleny pálky dle regulí ESF pro slowpitch, včetně seznamu zakázaných pálek.

palky_certifikace_2018

Míče – hraje se s míči 12″ Diamond 12RFP a 11″ Diamond 12RFP (tvrdost 47)

Dresy
Všichni hráči všech týmů musí mít dresy. Dresy = stejná trika s číslem na zádech o velikosti min. 15 cm. Dresy musí být zastrčeny do kalhot /kraťasů. Je doporučeno, aby týmy měly také stejné čepice, kalhoty, podkolenky atd.

Čepice nejsou povinné. Povoleny jsou pouze kšiltovky nebo štítky (pouze ženy).

Důsledek při nesplnění: nehraješ.

Line upy – před každým utkáním týmy na předzápasové schůzce kaučů a rozhodčích předají line up rozhodčímu a soupeři. Po skončení utkání rozhodčí předá line up komisaři turnaje. ČSL dodá každému týmu jeden sešit line upů.

Rozhodčí

Povinnosti rozhodčího

 • před zahájením hry si vyžádá line upy
 • zaznamenává, který hráč dal HR za plot (na line up)
 • po skončení hry odevzdá line upy komisaři turnaje
 • dohlíží na dodržování ústrojové kázně hráčů (dresy resp. trička, kšiltovky)

Oblečení rozhodčího

 • rozhodcovská košile nebo tričko, jednobarevné kalhoty / kraťasy
 • sportovní boty (tenisky, kopačky, spikes)
 • pokud má čepici, pak pouze kšiltovku

Vybavení rozhodčího (možno zapůjčit od ČSL)

 • 2x pytlík na míče
 • smetáček
 • pravidla, tužka/propiska
 • počítadlo (doporučené)

Pravidla ligy

Pořadatelem České slowpitchové ligy je právnická osoba Česká slowpitchová liga z.s.
Vedoucím soutěže je Tomáš Rambousek.

Česká slowpitchová liga je otevřená soutěž, kterou může hrát jakýkoliv tým (subjekt) bez ohledu na klubovou příslušnost hráčů. Hrát mohou registrovaní i neregistrovaní hráči. Liga se hraje turnajově a to pouze o víkendech (sobota, neděle). První turnaj může být nejdříve první květnový víkend (pokud 1.5. vychází na neděli, hrát se může i sobotu 30.4.) Závěrečný turnaj může být poslední zářijový víkend. I zde platí, že pokud je 30.9. sobota, hrát se může i v neděli 1.10. Liga se nehraje v termínu MČR slowpitch, ESCCS a víkend před, ME slowpitch a víkend před a v termínu některých významných evropských turnajů. Liga má maximálně 7 turnajů. Jeden z turnajů se může konat v některém ze sousedních států (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko). Na termínovku fastpitche nebo baseballu Česká slowpitchová liga ohled nebere.

Přihlášení do ligy
Tým je automaticky součástí ligy pokud se zúčastní alespoň jednoho ligového turnaje. Do ligy se není třeba přihlašovat.

Přihlášení na turnaj
Přihlášky posílejte vedoucímu soutěže prostřednictvím kontaktního formuláře. Nejzazší termín pro přihlášení je 10 dní před začátkem turnaje. Každý tým stvrzuje svoji přihlášku zaplacením startovného na účet České slowpitchové ligy nejpozději 10 dní před začátkem turnaje. Tým s nezaplaceným startovným se považuje za nepřihlášený.

Odhlášení z turnaje
10 a více dní před začátkem – startovné se vrací v plné výši
5 – 9 dní před začátkem turnaje – ze startovného se vrací 500 Kč
0 – 4 dny před začátkem turnaje – startovné se nevrací

Jak na platbu
Fio banka
číslo účtu: 2700920253 / 2010
IBAN: CZ1220100000002700920253
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Pořadatel ČSL na platbu startovného vystaví doklad.

Termínová listina
Termínovou listinu vytváří vedoucí soutěže. Termínovka bude zveřejněna nejpozději do 31.1.  V případě zásahu vyšší moci (záplava, kobylky, mor, pořadatel se zbláznil a pod.) může vedoucí soutěže turnaj přesunout do jiné lokace, termín turnaje musí být zachován. Pokud budete mít k lize jakékoli dotazy, obracejte se na vedoucího celé soutěže, Tomáše Rambouska (Wayne), prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky (608 422 351).

Pravidla ligy
Liga se hraje turnajově. Maximální počet týmů pro turnaj na jednom hřišti je 8, pro turnaj na dvou hřištích je počet tým omezen na 12. Rozpis turnajů připravuje vedoucí soutěže. Nasazení do skupin na prvním turnaji ročníku určuje vedoucí soutěže. Nasazení do skupin na druhém a dalších turnajích je dle aktuálního pořadí v dlouhodobé tabulce. Nasazení týmů, které do probíhajícího ročníku ještě nezasáhly, určuje vedoucí soutěže.

Příklad – dvě skupiny
skupina A: 1, 4, 5, 8
skupina B: 2, 3, 6, 7

Tým se může zúčastnit libovolného počtu turnajů.  Týmy nemusí mít pevné soupisky. Hráči mohou na jednotlivých turnajích startovat za různé týmy. Hráči ovšem nemohou startovat za různé týmy v rámci jednoho turnaje. Účast v lize je bezplatná, platí se pouze startovné na jednotlivé turnaje.

Vítězem ligy je tým, který má nejvíce bodů z turnajů. Vítěz ligy obdrží pohár a putovní pohár. První tři týmy obdrží medaile.

Věkové omezení

V ČSL mohou hrát hráči, kteří v daném roce dosáhnou věku 13 let a starší. Hráči, kterým je v daném roce 13 nebo 14 let mohou hrát pouze vnější pole nebo kečra.

Bodování turnajů

Poslední tým bere 3 body, předposlední 4, atd. Vítěz má o 2 body více než druhý v pořadí.
Pokud na stejném místě skončí více týmů, berou lepší variantu z přidělovaných bodů.
V případě, že se turnaj neuskuteční pro špatné počasí či z důvodu vyšší moci, všechny přihlášené týmy obdrží 3 body.

Příklad:
1. 10 bodů
2. 8 b.
3. 7 b.
4.-5. 6 b.
4.-5. 6 b.
6. 4 b.
7. 3 b.

Pořadí v lize při shodném počtu bodů určuje
1. Větší počet lepších umístění na ligových turnajích.
2. Vyšší poměr vítězných zápasů W/G ze všech vzájemných utkání dvou a více týmů se stejným počtem bodů a stejným počtem lepších umístění

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI