Soutěžní řád ČSL

14.03.2018
 |

logo_czechČeská slowpitchová liga pomalu vstupuje do svojí sedmé sezóny. Každý rok se snažíme soutěž vylepšit. Letos dochází k úpravě několika pravidel.

Dokument Soutěžní řád nahradí dokumenty Pravidla turnaje a Pravidla ligy.

Chceme ČSL bezpečnější a atraktivnější.

Bezpečnost
Po loňské tragické události v Kanadě, kdy po zasažení míčkem do hlavy zemřel Chris Godfrey, zavádíme povinnost nosit helmy pro pálkaře, běžce, připravujícího se pálkaře. Dále také pro kouče mladší 18 let. Hráči ve věku 15 let a mladší také musí povinně používat ochranné mřížky na helmy.

(Young dad dies in B.C. after being hit in the head during slo-pitch game)

Pálky – musí mít aktuální logo ISF a/nebo ASA 2000 Certification Mart, ASA 2004 Certification Makr nebo ASA 2013 Certification Mark (Slow Pitch, Men’s Adult Fast Pitch, Junior Olympic Boy’s Fast Pitch and Men’s Modified only) viz. níže. Starší hliníkové pálky jsou v roce 2018 povoleny (konzultujte s komisařem turnaje). Od sezóny 2019 budou povoleny pálky dle regulí ESF pro slowpitch, včetně seznamu zakázaných pálek.

palky_certifikace_2018

Atraktivita
Chceme prezentovat slowpitch jako atraktivní sport s cílem přivést do ČSL partnery a sponzory, kteří nám v budoucnu umožní najmout „profesionální“ rozhodčí a zbavit týmy povinnosti pískat zápasy. K dobré prezentaci ČSL je třeba dobře vypadající sportovce a rozhodčí na hřišti, na fotkách a videích. Pro 2018 upřesňujeme a připomínáme pravidla ohledně ústrojové kázně.

Dresy – stejná trička s číslem na zádech zastrčená v kalhotách/kraťasech
Čepice – není povinná, povoleny jsou pouze kšiltovky nebo štítky (pouze ženy).

Rozhodčí – rozhodcovská košile nebo tričko, sportovní boty (tenisky, kopačky, spikes), jednobarevné kalhoty/kraťasy, pokud má čepici, pak pouze kšiltovku

Věříme, že k atraktivitě soutěže mohou pomoci i pálkařské statistiky. V roce 2018 budeme evidovat pouze HR za plot, které zaznamená hlavní rozhodčí do line upu. Dále připravujeme aplikaci pro dobrovolné zadávání vlastních statistik do ligové databáze.

ČSL zakoupí 2 rozhodcovské sady (pytlíky na míče, smetáček, počítadlo), dále máme v plánu pořídit erární rozhodcovské košile.

Chceme pro týmy zajistit sešity s liny upy, které jsou již v soutěži povinné.

Na hřištích bude výsledková tabule (stačí skóre).

Rekapitulace

Jsem hráč – mám dres zastrčený v kalhotách, mám kšiltovku nebo nic, na pálku chodím v helmě, na pálce je certifikační logo

Jsem kouč – dám line up rozhodčímu a soupeři

Jsem rozhodčí – vypadám jako rozhodčí, dbám dodržování pravidel, zapisuji HR, po utkání dám line up na předem určené místo

Jsem pořadatel – zajistil jsem byť jen mechanickou tabuli na všechna hřiště

Věřím, že to zvládneme.

Za Českou slowpitchovou ligu

wayne
Tomáš Rambousek

Soutežní řád

13.3.2018

Hřiště

Vnitřní pole

 • vzdálenost nadhazovací mety (čáry) 15,24 m
 • metová vzdálenost 19,81 m

Vnější pole

 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti min. 83,82 m je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • pokud je HR plot vysoký min. 2 m ve vzdálenosti min 78 m, je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti 76,2 m (fastpitch muži), je počet HR jednoho týmu omezen na 2 a každý další odpal za plot je dvojmetový
 • okud je HR plot (čára) ve vzdálenosti menší než 76,2 m (fastpitch muži), je každý odpal za plot považovám za dvojmetový

Pořadatel

 • pořadatel je povinen na slowpitch.eu uvést kontakní osobu, adresu hřiště, počet hřišť, možnosti ubytování a způsob nasazování rozhodčích
 • rozhodčí buď zajistí pořadatel nebo si týmy pískají navzájem
 • pořadatel na vlastní náklady zajistí míče: 12″ pro muže, 11″ pro ženy (typ a specifikace viz. Míče)
 • pořadatel zajistí výsledkovou tabuli (stačí skóre utkání)
 • pořadatel doporučí alespoň dva tipy na ubytování, vítaná je zejména tělocvična, pořadateli doporučujeme, aby u hřiště zajistil také místa na přenocování ve stanech
 • vítaným, leč nepovinným doplňkem je též hudební aparatura na hřišti
 • pořadatel zajistí poháry pro první tři týmy
 • pořadateli náleží odměna až 1000 Kč/tým
 • pořadatel uhradí České slowpitchové lize poplatek 1000 Kč
 • Česká slowpitchová liga, z.s. uhradí pořadateli odměnu poníženou o poplatek ČSL na základě faktury, platba se realizuje bankovním převodem

Tým

Startovné

 • pokud pořadatel zajistí vlastní rozhodčí, může být startovné nejvýše 1600 Kč
 • pokud budou rozhodčí nominováni z jednotlivých týmů, může být startovné nejvýše 1100 Kč

Přihlášení na turnaj
Přihlášky posílejte vedoucímu soutěže prostřednictvím kontaktního formuláře. Nejzazší termín pro přihlášení je 10 dní před začátkem turnaje. Každý tým stvrzuje svoji přihlášku zaplacením startovného na účet České slowpitchové ligy nejpozději 10 dní před začátkem turnaje. Tým s nezaplaceným startovným se považuje za nepřihlášený.

Odhlášení z turnaje
10 a více dní před začátkem – startovné se vrací v plné výši
5 – 9 dní před začátkem turnaje – ze startovného se vrací 500 Kč
0 – 4 dny před začátkem turnaje – startovné se nevrací

Jak na platbu
Fio banka
číslo účtu: 2700920253 / 2010
IBAN: CZ1220100000002700920253
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Hra

 • Hraje se podle platných slowpitchvých pravidel stejně jako na MČR. Minimální délka utkání je 5 směn nebo 45 minut. Doporučená délka utkání je 7 směn nebo 60 minut + dohrávka.
 • Minimální počet účastníků je 1. V takovém případě se pochopitlně nehraje a zúčastněný tým bere 3 body.
 • V případě účasti dvou týmů se hraje v jednom dni série na dvě vítězná utkání. Vítěz bere 5 bodů, druhý si připíše 3 body.
 • Při účasti tří a více týmů platí následující: Minimální počet utkání na jeden tým je 4.

Systém turnaje určuje vedoucí soutěže.

Soupiska
Týmy před svým prvním zápasem odevzdají pořadateli soupisku, na kterou mohou v průběhu turnaje doplňovat libovolný počet „volných“ hráčů. Hráč na soupisce, již nemůže nastoupit za jiný tým v turnaji. Výjimka: pokud hráč ještě nehrál, potom je možné jej ze soupisky vyškrtnout a napsat na soupisku jiného týmu.

Minimální počet hráčů je 8. Na pálce jsou místo chybějících hráčů auty. Ve vnitřním poli platí coed pravidla. Pokud má tým méně než 8 hráčů, je utkání skrečováno ve prospěch soupeře.
poznámka: Utkání se může po doplnění chybějících hráčů odehrát jako přátelské, skreč platí.

Time
Pokud si tým vezme time či poradu v útoku nebo v obraně, rozhodčí (časomíra) přidá za každé takové přerušení hry jednu minutu nebo zastaví časomíru, pokud to technické možnosti umožňují. Čas se nastavuje i v případě přerušení hry pro zranění či z jiných důvodů. Toto je plně v kompetenci rozhodčího.

Helmy jsou povinné pro pálkaře, běžce, připravujícího se pálkaře a také pro kauče mladší 18 let.
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).

Pálky – musí mít aktuální logo ISF a/nebo ASA 2000 Certification Mart, ASA 2004 Certification Makr nebo ASA 2013 Certification Mark (Slow Pitch, Men’s Adult Fast Pitch, Junior Olympic Boy’s Fast Pitch and Men’s Modified only) viz. níže. Od sezóny 2019 budou povoleny pálky dle regulí ESF pro slowpitch, včetně seznamu zakázaných pálek.

palky_certifikace_2018

Míče – hraje se s míči 12″ Diamond 12RFP a 11″ Diamond 12RFP (tvrdost 47)

Dresy
Všichni hráči všech týmů musí mít dresy. Dresy = stejná trika s číslem na zádech o velikosti min. 15 cm. Dresy musí být zastrčeny do kalhot /kraťasů. Je doporučeno, aby týmy měly také stejné čepice, kalhoty, podkolenky atd.

Čepice nejsou povinné. Povoleny jsou pouze kšiltovky nebo štítky (pouze ženy).

Důsledek při nesplnění: nehraješ.

Line upy – před každým utkáním týmy na předzápasové schůzce kaučů a rozhodčích předají line up rozhodčímu a soupeři. Po skončení utkání rozhodčí předá line up komisaři turnaje. ČSL dodá každému týmu jeden sešit line upů.

Rozhodčí

Povinnosti rozhodčího

 • před zahájením hry si vyžádá line upy
 • zaznamenává, který hráč dal HR za plot (na line up)
 • po skončení hry odevzdá line upy komisaři turnaje
 • dohlíží na dodržování ústrojové kázně hráčů (dresy resp. trička, kšiltovky)

Oblečení rozhodčího

 • rozhodcovská košile nebo tričko, jednobarevné kalhoty / kraťasy
 • sportovní boty (tenisky, kopačky, spikes)
 • pokud má čepici, pak pouze kšiltovku

Vybavení rozhodčího (možno zapůjčit od ČSL)

 • 2x pytlík na míče
 • smetáček
 • pravidla, tužka/propiska
 • počítadlo (doporučené)

Pravidla ligy

Pořadatelem České slowpitchové ligy je právnická osoba Česká slowpitchová liga z.s.
Vedoucím soutěže je Tomáš Rambousek.

Česká slowpitchová liga je otevřená soutěž, kterou může hrát jakýkoliv tým (subjekt) bez ohledu na klubovou příslušnost hráčů. Hrát mohou registrovaní i neregistrovaní hráči. Liga se hraje turnajově a to pouze o víkendech (sobota, neděle). První turnaj může být nejdříve první květnový víkend (pokud 1.5. vychází na neděli, hrát se může i sobotu 30.4.) Závěrečný turnaj může být poslední zářijový víkend. I zde platí, že pokud je 30.9. sobota, hrát se může i v neděli 1.10. Liga se nehraje v termínu MČR slowpitch, ESCCS a víkend před, ME slowpitch a víkend před a v termínu některých významných evropských turnajů. Liga má maximálně 7 turnajů. Jeden z turnajů se může konat v některém ze sousedních států (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko). Na termínovku fastpitche nebo baseballu Česká slowpitchová liga ohled nebere.

Přihlášení do ligy
Tým je automaticky součástí ligy pokud se zúčastní alespoň jednoho ligového turnaje. Do ligy se není třeba přihlašovat.

Přihlášení na turnaj
Přihlášky posílejte vedoucímu soutěže prostřednictvím kontaktního formuláře. Nejzazší termín pro přihlášení je 10 dní před začátkem turnaje. Každý tým stvrzuje svoji přihlášku zaplacením startovného na účet České slowpitchové ligy nejpozději 10 dní před začátkem turnaje. Tým s nezaplaceným startovným se považuje za nepřihlášený.

Odhlášení z turnaje
10 a více dní před začátkem – startovné se vrací v plné výši
5 – 9 dní před začátkem turnaje – ze startovného se vrací 500 Kč
0 – 4 dny před začátkem turnaje – startovné se nevrací

Jak na platbu
Fio banka
číslo účtu: 2700920253 / 2010
IBAN: CZ1220100000002700920253
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Pořadatel ČSL na platbu startovného vystaví doklad.

Termínová listina
Termínovou listinu vytváří vedoucí soutěže. Termínovka bude zveřejněna nejpozději do 31.1.  V případě zásahu vyšší moci (záplava, kobylky, mor, pořadatel se zbláznil a pod.) může vedoucí soutěže turnaj přesunout do jiné lokace, termín turnaje musí být zachován. Pokud budete mít k lize jakékoli dotazy, obracejte se na vedoucího celé soutěže, Tomáše Rambouska (Wayne), prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky (608 422 351).

Pravidla ligy
Liga se hraje turnajově. Maximální počet týmů pro turnaj na jednom hřišti je 8, pro turnaj na dvou hřištích je počet tým omezen na 12. Rozpis turnajů připravuje vedoucí soutěže. Nasazení do skupin na prvním turnaji ročníku určuje vedoucí soutěže. Nasazení do skupin na druhém a dalších turnajích je dle aktuálního pořadí v dlouhodobé tabulce. Nasazení týmů, které do probíhajícího ročníku ještě nezasáhly, určuje vedoucí soutěže.

Příklad – dvě skupiny
skupina A: 1, 4, 5, 8
skupina B: 2, 3, 6, 7

Tým se může zúčastnit libovolného počtu turnajů.  Týmy nemusí mít pevné soupisky. Hráči mohou na jednotlivých turnajích startovat za různé týmy. Hráči ovšem nemohou startovat za různé týmy v rámci jednoho turnaje. Účast v lize je bezplatná, platí se pouze startovné na jednotlivé turnaje.

Vítězem ligy je tým, který má nejvíce bodů z turnajů. Vítěz ligy obdrží pohár a putovní pohár. První tři týmy obdrží medaile.

Věkové omezení

V ČSL mohou hrát hráči, kteří v daném roce dosáhnou věku 13 let a starší. Hráči, kterým je v daném roce 13 nebo 14 let mohou hrát pouze vnější pole nebo kečra.

Bodování turnajů

Poslední tým bere 3 body, předposlední 4, atd. Vítěz má o 2 body více než druhý v pořadí.
Pokud na stejném místě skončí více týmů, berou lepší variantu z přidělovaných bodů.
V případě, že se turnaj neuskuteční pro špatné počasí či z důvodu vyšší moci, všechny přihlášené týmy obdrží 3 body.

Příklad:
1. 10 bodů
2. 8 b.
3. 7 b.
4.-5. 6 b.
4.-5. 6 b.
6. 4 b.
7. 3 b.

Pořadí v lize při shodném počtu bodů určuje
1. Větší počet lepších umístění na ligových turnajích.
2. Vyšší poměr vítězných zápasů W/G ze všech vzájemných utkání dvou a více týmů se stejným počtem bodů a stejným počtem lepších umístění

 • Karlik

  Ahoj všem,
  tak tedy také přispěji svou troškou do mlýna.

  V první řadě – Bigu, big up za tvou reakci, napsal jsi to skvěle a alespoň jsem se utvrdil v tom, že nejsme jediní, komu se z toho protočily panenky a že nejsme jediní, pro koho je slowpitch stále především slowpitchem.

  Myslím, že v rámci ČSL se za rekreační sportovce považuje 70% hráčů (resp. 7 z 10 týmů), ne-li více. Ruku na srdce, on ten slowpitch konec konců zas taková fuška není a pokud by někdo v souvislosti s ČSL použil termín „profesionální“, tak si pod tím představím maximálně to, že si před zápasem dám dvě piva místo tří.

  Helmy – budiž, z celého článku mi tohle přijde nejlogičtější a nijak mě to ze židle nenadzvedlo, Meggyho komentář níže je celkem opodstatněný. Náhoda je blbec, to všichni víme a blbej příhoz může mít tragický následky, který si asi nikdo ani nechceme moc představovat. Koneckonců mi to je fuk, ve sklepě 4 helmy mám a aspoň si je pořádně vystajlujem.

  Pálky – tak tohle mě ze židle už trochu nadzvedlo. Já nechci opakovat to, co níže napsal Big, ale jakože proboha proč? Víc odráží? Kolik padá za zápas HR?

 • Meggy

  Cau,
  souhlasim s narizenim aby byly helmy povinne. Dospelak je sice zodpovedny sam za sebe a v pripade ze ho zasahne mic do hlavy a on nemel helmu byla to jeho volba si ji vzit nebo ne. Ale myslete prosim i na ostatni. Nekdo ten mic musel hodit nebo odpalit a pravdepodobne to videlo z blizka tak aspon pet lidi. Pokud bych nekoho zasahl hodem nebo odpalem a tezce ho zranil nebo zabil mel bych jiste nejen nocni mury. Byt primym svedkem by mi asi taky neudelalo uplne dobre. Myslim ze v lize mame mnoho hracu s dostatecne velkou silou hodu na to aby mohly byt nasledky velmi spatne. I kdyz se zatim nic tak vazneho nestalo je asi naivni rikat si ze nam se to stat nemuze. Rozdil mezi „Haha to byla pecka az mi praskla helma“ a „Volejte sanitku“ je podle me velkej.
  Akceptujte proto prosim trochu toho diskomfortu kdyz ne kvuli sobe tak kvuli ostatnim.

  • Brano Deák

   Súhlasím

 • Vladislav Bigoušek Přibáň

  Ahoj Wayne.

  Dočetl jsem až nakonec a to mi teda poser kozy. Takový český výraz v oblasti kde tuto znamená téměř všechno a možná ještě dál. Celosvětově se ale spíš používá zkratka WTF. Takže… To jako vážně?

  Sportovci

  Než se dostanu na rozbor tvých zajisté dobře míněných, ale možná zase ne tak bezvadných nápadů, rád bych se dohodl na terminologii sportovce, protože sem už asi v mém věku mimo mísu. Tudíž za mého mládí se sportovci dělili na:
  Profesionální – dělají svůj oblíbený sport, jsou někde registrováni a mají za to nějaké šušně
  Amatérští – dělají svůj oblíbený sport, jsou někde registrovaní, občas jim někdo něco vrzne, ale valnou většinu si hradí sami
  Rekreační – dělají svůj oblíbený sport, nejsou nikde registrovaní a za všechno si cálují sami.
  Dle tohoto prastarého rozdělení bych nás všechny ohledně slowpitche považoval za REKREAČNÍ sportovce a to že je někdo registrovaný v ČSA, ČBA nebo ve Svazu ledního hokeje a krasobruslení Burkina Faso je irelevantní (čtěte jako úplně fuk). Přijde mi to jako dost důležitý aspekt pro následující.

  Helmy

  Nikdo z nás si nechce ublížit a valná většina z nás dokonce ani nechce ublížit nikomu jinému. Je dost smutné, že někdo umřel. Ale že míče lítají rychle a mohou ublížit se ví už leta. A i proto kdo chtěl, helmu nosil a kdo nechtěl, nenosil. Do 18ti let povinná je řekl bych samozřejmostí. Za neplnoleté má vždy někdo zodpovědnost a ten by na to měl dohlídnout. Plnoletí už by však měli být zodpovědni sami za sebe a je na nich jak moc se chtějí či nechtějí chránit.
  Doporučit – ano. Nařídit – ne.

  Pálky

  Nooooo, tak toto už bude ťažšé.
  Hele, to je pecka že European Softball Federation má nějaká pravidla ohledně pálek. Ale co to má s náma „rekreačníma“ sportovcema společného? Je to slowpitch a hraju ho se softbalovou pálkou. Ne basebalovou ani kriketovou. Ani tenisovou raketou. To chápu. Hraju ho s tím, s čím mám. Se softbalovou pálkou. Hraju ho na louce, zakopávám o drny, leju u toho piváky a kořalky, na pálku jdu nachcanej jak amazonskej prales v období dešťů a rozhodčí mi řekne „Hele je celkem fuk že jsi mi právě poblil botu, ale s touhle pálkou sem jít nemůžeš, protože na ní máš USSSA, ISA, NSA, ale ne ASA!“?!?!?! No dává to smysl? MĚ NE!!!!! To je jako jít si zahrát okresní přebor ve fotbale a muset sundat gumové kopačky ze ZDA Partizánské, protože UEFA je nemá na seznamu schválené obuvi pro ME 2020, neboť ani neví že ZDA Partizánske existuje. Chápu pokud je pálka ohnutá. Nesplňuje. Prasklá. Nesplňuje. Doma vysoustružená z třešně prokláté bleskem, protože v jednom filmu to taky měli. Nesplňuje. Ale oficiální pálka? Na naše plácání? Co je na ní jako špatného? Mimochodem ten můj letitej klacek to ASA možná i má. Přesto že jsem ho vybíral jako vždy podle kritérií délka – váha – obrázek. Ale schválně si koupím ještě jeden co to nemá, aby mi mohl někdo ukázat v čem je ta pálka jiná. Je jiná?
  Doporučit ASA – pokud je někdo slowpitchový reprezentant ať si pálí s tím s čím musí na mezinárodní scéně když chce. Nařídit ASA – ne.

  Atraktivita

  Sponzory? – No já se picnu. Držím palce. A co jim nabídneme? Základnu x členů kde x je neznámá, protože nejsme registrovaní? Tak to už se hrnou. Možná někdo v práci něco uzme a hodí do placu. Ale jinak? Když něco chci. Musím přece něco nabízet. Nebo ne? A nemyslím tím fotku kde všichni vypadáme stejně.
  Sponzory na placené rozhodčí? Ale ty přece máme. Jsme to MY! Není snad právě proto startovné rozděleno na dvě skupiny? 1 100,- pískají teamy. 1 600,- je zajištěn rozhodčí. Přesto se to moc nevyužívalo. Rozhodčí prostě nejsou. Pokud ano, nabídněte se pořadateli, určitě vás uvítá.

  Dresy – je bazvadný když všichni vypadají stejně. Jako jeden. Tomu fandím. I když za sebe s mojí velikostí si musím postesknout, že ne vždycky to jde. Je v zájmu každého teamu, aby vypadal jako team a ne jako banda vandráků. S tím se opravdu nedá než souhlasit. A nejde jen o trika, ale i o kalhoty a čepice. Pokud ale mám málo lidí a ráno seberu na lavičce spícího alkoholika, který se probere na druhém konci republiky s pálkou v ruce, legínama a tričkem Metalový jednorožci, je to určitě fuk a na kvalitu turnaje to nebude mít zásadní vliv.
  Doporučit – ano. Nařídit – možná. Vyjímky – určitě.

  Rozhodčí – objednávám rozhodcovskou košili nebo tričko velikosti 7XL (volnou. Abych na fotkách a na videu vypadal reprezentativně a ne jako debil v hadrech po mladším bráchovi), sportovní boty mám vlastní, jednobarevné kraťasy barvy zářivě oranžové, která ne a ne vyblednout jakbysmet. V případě teplot nižších 9ti stupňů Celsia však důrazně požaduji povolení kulicha místo kšiltovky. Kdo má vlasy, nepochopí.
  Doporučit – ano. Nařídit – ne.

  Statistiky – jsou fajn. Náš sport je o číslech. A kdo si s nima chce hrát, ať si hraje. Než teda zase někoho napadne, že jsou povinné, protože je ESF má taky povinné. Doporučit – ano. Nařídit – pokud jde jen o čárkování homerunů – ano.

  Závěrem

  Chápu, že slowpitchová liga je tvé dítě. A ty chceš, aby se vyvíjelo. Naučil jsi ho chodit. Naučil si ho běhat. Ale než ho pošleš na maraton bude to ještě chvíli trvat. V loňském roce se zúčastnilo ČSL 15 teamů. Z toho 3 tři na jakés takés rádoby úrovni skutečného sportovního klubu. Pro ně jsou možná nová pravidla pochopitelná a samozřejmostí. Zbylých dvanáct teamů byli nadšenci, kteří se prostě tenhle víkend chtěli trošku zapotit, udělat si žízeň, pokecat s lidmi co jinak nevidí a zakalit taky někde jinde než doma. Těchto „pouhých“ 80% ligových teamů teď asi stejně jako já kroutí hlavou.

  Vše se samozřejmě mění ve chvíli, kdy slowpitch bude mít nějakou vlastní asociaci, či bude pod nějakou jinou spadat. Kdy se hráči stanou registrovanými. Zaplatí členské příspěvky i jinam než do vlastního „klubu“ pokud vůbec nějaké teď platí. Soutěž se stane opravdu soutěží. Pak tomu budu rozumět. A zároveň už to pak nebude nic pro mě. Změnilo by se to úžasné CHCI, na MUSÍM.

  Prosím tedy za sebe a možná se i někdo přidá o přehodnocení tvých nápadů, popřípadě po vzoru třetí vlny EET o odložení platnosti do chvíle, kdy ČSL nebude pro víc teamů než pro tři jen víkendová úžasná zábava, ale prestižní událost.

  BIG

  • Martin Šalom

   Krasně napsáno. ….neřekl bych to lépe

BLESKOVKA

18.12.2018 | Jeden z turnajů ESSL se bude hrát 7.-9.6.2019 v Ostravě.

10.12.2018 | Byl dokončen update systému Liga manager pro zadávání a zobrazování výsledků. Bylo třeba přeprogramovat systém (Meggy) a upravit data ve všech eventech, turnajích a zápasech (Wayne). Práce zabrala s přestávkami rok.

Indoor 2018/2019

Tabulka

P T B
1Waynes Navy8
2(j)ELITA6
3Klackaři5
4Trutnov HSM4
5Rytíři3

ČSL 2018

Tabulka

P T B
1Waynes67
2Rytíři57
3Hangarounds49
4Oldstars40
5Vampiers39
6Wolfs27
7Plzeň24
8Karlín21
9Camperos13
1042 Crew10
11Amorové šípy9
11Goodsports9
13Pegas8
13Lightsabers8
15Mor a Mšice8
16Trutnov HSM7
17Oldstars funny5
17Toucans5
19Angels3
19Camperos 23

Nejnovější komentáře

PARTNEŘI

www.tompet.cz

www.tompet.cz

www.baseball-softball.cz

Výroba dresů

Hainz

Rádio Beat

ASL 2018

Tabulka

P T B
1Mimoni35
2Mor a Mšice27
3Camperos25
4Bur(j)ani 24
5Old (j)ELITA23
6Slowpitch Plzeň20
7Bombarďáci17
8Barons15
9Mlátičky12
10Waynes U148
11BeerBoys5