Slowpitchový strikeout v MLB

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI