Slowpitchové ME mužů i Super cup zrušeny

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI