Přihlašujte se na OPEN MČR ve slowpitchi (do 10.6.2017)

(z webu softball.cz)

ČSATaké v letošním roce se uskuteční OPEN MČR pro slowpitchové týmy. Termín a místo konání jsou tradiční. 5. – 7. července 2017 v Mladých Bukách a přilehlém okolí. Více o přihláškách naleznete níže.

Přihlašujte se na OPEN MČR ve slowpitchi
Termín přihlášek : 10.6.2017

Přihlášky posílejte na sekretariát ČSA formou emailu (info@softball.cz).
Na přihláškách uveďte přesný název týmu a kontakt na vedoucího družstva (E-mail, telefon).

Startovné: 2.000,- Kč – splatné na místě u komisaře turnaje.

Komisař : Bude určen později z funkcionářů ČSA
Míče : Zajišťuje ČSA
Hrací čas : 7 směn nebo 70 minut + dohrávka

Soupisy a registrace
Každé družstvo musí před svým prvním utkáním odevzdat komisaři soupisku.
Hrát mohou pouze hráči registrovaní v ČSA.
Ve věci registrace nových oddílů a spolků kontaktujete Vojtu Albrechta: albrecht@softball.cz, tel.: 603306590

Soupiska je omezena počtem 18 a musí obsahovat údaje:
Příjmení, Jméno, Rodné číslo (datum narození), Oddíl, kde je registrován v ČSA.
Komisař provede ID kontrolu každého družstva před 1. utkáním družstva.
Komisař provede také kontrolu – certifikaci – všech pálek dle platných norem. Pouze povolené pálky budou uvolněny do turnaje.

Pravidla: Hraje se podle pravidel pro smíšený slow-pitch softball. Tato pravidla byla zveřejněna v Pravidlech softballu 2014-2017 dodatek č. 2 a ve Specifikacích soutěží 2017 – viz zde.
V případě rovnosti bodů ve skupině rozhoduje vzájemné utkání. Pokud nastane rovnost bodů více družstev ze všech utkání, rozhodují obdržené body (body proti) ze vzájemných utkání. Pokud je rovnost i zde, pak ze všech utkání skupiny.
Remízy nejsou možné. Hraje se tie-break.

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI