Přihlášení na MČR slowpitch do 10.6.2018

převzato z www.softball.cz

madaileTaké v letošním roce se uskuteční OPEN MČR pro slowpitchové týmy. Termín a místo konání jsou tradiční. 5. – 7. července 2018 v Mladých Bukách a přilehlém okolí.
Termín přihlášek : 10.6.2018

Přihlášky posílejte na sekretariát ČSA formou emailu (info@softball.cz) .
Na přihláškách uveďte přesný název týmu a kontakt na vedoucího družstva (E-mail, telefon).

Startovné: 2.000,- Kč – splatné na místě u komisaře turnaje.

Komisař : Bude určen později z funkcionářů ČSA
Míče : Zajišťuje ČSA
Hrací čas : 7 směn nebo 70 minut + dohrávka

Soupisy a registrace
Každé družstvo musí před svým prvním utkáním odevzdat komisaři soupisku.
Hrát mohou pouze hráči registrovaní v ČSA.
Ve věci registrace nových oddílů a spolků kontaktujete Vojtu Albrechta : albrecht@softball.cz, tel.: 603306590

Soupiska je omezena počtem 18 a musí obsahovat údaje:
Příjmení, Jméno, Rodné číslo (datum narození), Oddíl, kde je registrován v ČSA.
Komisař provede ID kontrolu každého družstva před 1. utkáním družstva.
Komisař provede také kontrolu – certifikaci – všech pálek dle platných norem. Pouze povolené pálky budou uvolněny do turnaje.

Pravidla: Hraje se podle pravidel pro smíšený slow-pitch softball. Tato pravidla byla zveřejněna v Pravidlech softballu 2014-2017 dodatek č. 2 a ve Specifikacích soutěží 2018 na straně 69 – viz zde.

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI