Pravidla slowpitche

Pravidla pro slowpitch smíšených družstev

Pro Slow-Pitch platí Pravidla softballu (+dodatek_k pravidlům) schválená Českou softballovou asociací a následující úpravy :

1. Rozměry hřiště:
Metová dráha 19,81 m (65 ft)
Nadhazovací vzdálenost 15,24 m (50 ft)
Minimální vzdálenost plotu ve vnějším poli 83,82 m (275 ft)
Maximální vzdálenost plotu ve vnějším poli 91,44 m (300 ft)

2. Hráči:
V poli hraje 10 hráčů, ve vnitřním resp. vnější poli musí být vždy 2 muži a 2 ženy, nadhazovač a chytač musí být opačného pohlaví. Je možné hrát v 9 hráčích, pak je chybějící hráč v pořadí na pálce vždy aut a dále ve vnitřním resp. vnějším poli, podle toho, kde hrají jen tři polaři, musí být vždy alespoň jeden muž a jedna žena.

3. Pořadí pálkařů:
Na pálku musejí nastupovat vždy muži a ženy střídavě.

4. Meta zdarma:
Míč je mrtvý. Dostane-li metu zdarma muž, jde rovnou na druhou metu (musí se však dotknout 1. mety, jinak lze hrát hru na výzvu). Další pálkař (žena) jde normálně na pálku s výjimkou, když jsou dva auty. Pak má právo volby, buď může pálit nebo si může rovněž vzít metu zdarma a jít rovnou na 1. metu.

5. Úmyslná meta zdarma:
Nadhazovač nemusí nadhazovat, pouze oznámí svůj úmysl hlavnímu rozhodčímu. Míč je mrtvý.

6. Území chytače:
Chytač musí zůstat ve svém území, dokud míč:

 • a) není odpálen,
 • b) nedotkne se země nebo domácí mety,
 • c) nedosáhne území chytače.

 

7. Nadhoz musí mít převýšení mezi 1,8 m a 3,6 m od země. Nadhazovač nesmí nadhazovat přímo rukavicí (rukou, na které má rukavici).

8. Nenadhozeno je když:

 • a) nadhazovač nadhodí během přerušení hry,
 • b) míč vypadne nadhazovači při nápřahu,
 • c) pokud hráč nebo kouč vykřikne „time“ nebo jiné slovo při pokusu donutit
  nadhazovače k nesprávnému nadhozu. V takovém případě je celé druţstvo
  napomenuto a při příštím přestupku je dotyčný hráč nebo kouč vyloučen ze
  hry.

9. Nesprávný nadhazovač:
Je takový nadhazovač, který může pokračovat ve hře, ale je vyloučen z nadhazování za:

 • a) nepřiměřenou rychlost či nedostatečné převýšení nadhozu po předchozím
  napomenutí,
 • b) to, že učinil po upozornění jakýkoliv pohyb související s nadhozem, aniž
  přitom měl obě nohy na nadhazovací metě.

10. Pálkaři:
Nesmějí narazit míč ani „čopovat“, tzn. srazit míč přímo před sebe tak, aby se odrazil vysoko do vzduchu.

11. Strike-zóna:
Je určena kolenem přední nohy a ramenem zadní ruky.

12. Extra player:
2 extra hráči (1 žena a 1 muž) mohou být použiti za následujících podmínek:

 • a) start EP musí být oznámen před utkáním a celé utkání se musí hrát ve 12 hráčích, nedodržení znamená skreč,
 • b) EP musí zůstat po celé utkání na stejném místě v pořadí pálkařů,
 • c) všech 12 hráčů chodí na pálku, kterýchkoliv 10 hraje v poli. Hráči do pole se mohou střídat za předpokladu, že hraje stále 5 žen a 5 mužů, pořadí pálkařů
  musí zůstat stejné,
 • d) EP může být kdykoliv vystřídat hráčem, který dosud nehrál. EP se může po vystřídání jednou vrátit do hry.

13. Homeruny:
Počet homerunů v utkání je omezen na 5.

 • a) Pokud míč přeletí ohrazení hřiště až po tom, co byl tečován polařem,
  nepočítá se takový homerun do tohoto limitu.
 • b) Každý pálkař, který odpálí další homerun nad tento limit, je aut, míč je mrtvý a běžci nemohou postupovat.
 • c) Homerun se započítá družstvu i v případě, že pálkař nebo běžci neudělali
  bod.

14. Rozdíl bodů: 12 bodů po 5. směně, nebo 20 bodů po 4. směně.

15. Strike:

 • a) je každý nadhoz, který projde strike-zónou nebo který pálkař prošvihne; strike
  není nezapočítán, pokud pálkař prošvihne míč, který se před tím dotkl domácí
  mety nebo země; po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý,
 • b) foul-tip a foul-ball při třetím striku znamená aut.

16. Ball:

 • a) je každý správně nadhozený míč, který neproletí strike-zónou a který pálkař
  neprošvihl, nebo který se dotkne domácí mety nebo země před domácí
  metou; míč je mrtvý,
 • b) každý nesprávný nadhoz, který pálkař neprošvihl. V důsledku nesprávného
  nadhozu se běžci neposouvají zdarma po metách. Pokud pálkař švihne,
  pravidlo o nesprávném nadhozu neplatí.

17. Krádež mety:
není dovoleno, běžec může opustit metu ve chvíli, kdy pálkař odpálí, míč dosáhne domácí mety nebo se před ní dotkne země. Po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý a běžec se musí vrátit na metu.

18. Přerušení hry:
Vždy, když je podle názoru rozhodčího rozehra evidentně ukončena, měl by přerušit hru.

19. Výstroj a výzbroj:
Hráči nemusejí používat helmy, chytač nemusí pouţívat ani chrániče ani masku. Hráči nesmějí používat obuv s kovovými výstupky na podrážkách (spikes) ani podobné z tvrdého plastu nebo polyuretanu.

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI