Pravidla ligového turnaje 2012

Technické požadavky na pořadatele turnají:

Vnitřní pole

 • vzdálenost nadhazovací mety (čáry) 15,24 m
 • metová vzdálenost 19,81 m

Vnější pole

 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti min. 83,82 m je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další HR je out
 • pokud je HR plot vysoký min. 2m ve vzdálenosti min 78 m, je počet HR jednoho týmu omezen na 5 a každý další HR je out
 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti 76,2 m (fastpitch muži), je počet HR jednoho týmu omezen na 2 a každý další HR je out
 • pokud je HR plot (čára) ve vzdálenosti menší než 76,2 m (fastpitch muži), je každý odpal za plot považovám za dvojmetový

Informace

 • pořadatel je povinen na slowpitch.eu uvést kontakní osobu, adresu hřiště, maximální počet týmů, výši startovného, systém turnaje a způsob nasazování rozhodčích
 • rozhodčí buď zajistí pořadatel nebo si týmy pískají navzájem
 • míče: 12″ pro muže, 11″ pro ženy
 • pořadatel dá alespoň jeden tip na ubytování, vítaná je zejména tělocvična, pořadateli doporučujeme, aby u hřiště zajistil také místa na přenocování ve stanech
 • vítaným, leč nepovinným doplňkem je též hudební aparatura na hřišti
 • pořadatel zajistí poháry pro první tři týmy

Startovné

 • pokud pořadatel zajistí vlastní rozhodčí, může být startovné nejvýše 1500 Kč
 • pokud budou rozhodčí nominováni z jednotlivých týmů, může být startovné nejvýše 1000 Kč

Není to tak složité, jak se zdá: chci pořádat turnaj napíšu sem termín, tip na ubytování, počet týmů, kontakt na sebe a adresu hřiště.

Sportovně technická pravidla turnaje
Minimální počet účastníků je 3. Minimální počet utkání na jeden tým je 4. Systém turnaje si pořadatel určí sám. Hraje se podle platných slowpitchvých pravidel stejně jako na MČR. Minimální délka utkání je 5 směn nebo 45 minut. Doporučená délka utkání je 7 směn nebo 60 minut + dohrávka. Týmy před svým prvním zápasem odevzdají pořadateli soupisku, na kterou mohou v průběhu turnaje doplňovat libovolný počet „volných“ hráčů. Hráč na soupisce, již nemůže nastoupit za jiný tým v turnaji.
Výjimka: pokud hráč ještě nehrál, potom je možné jej ze soupisky vyškrtnout a napsat na soupisku jiného týmu.

V případě, že některý tým nemá dostatek hráčů, může být doplněn i hráči z jiných týmů bez ohledu na soupisky (jde o to, aby se hrálo).
Doplnění se v tomto případě řídí těmito pravidly:
1. za ženu může nastoupit jen žena
2. za muže může nastoupit muž i žena (pokud žena, pak odpaluje míč 11″, v případě BB jde až na druhou metu)
3. náhradní hráč(i) / hráčka(ky) je / jsou v pálkařském pořadí daného pohlaví poslední (pokud jsou např. náhradnicemi dvě ženy, potom jdou na pálku jako poslední a předposlední ze všech žen v line upu)
4. v poli mohou náhradní hráči obsazovat posty od nejvyššího čísla postu a zároveň je třeba zachovat poměr mužů a žen v IF, OF a P-C. (RF – 10, RC – 9, LC – 8, LF – 7, SS – 6, 5B – 5, 2B – 4, 1B – 3, C -2, P – 1)

Opět nic složitého, přijdete během turnaje o dva hráče, tak si nějaké půjčíte, ale půjdou na pálce co nejvíce vzadu a v poli je dáte do vnějšku. Důvod je ten, aby hráli co nejvíce vaši hráči ze soupisky.

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI